سوالات متداول

سوالات متداول

در واقع آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری برای کسب و کار آینده خودتان است. بله، ما امکان پرداخت طی چند مرحله را برای شما فراهم کرده ایم.

خیر ، نیازی نیست. فرض ما این هست که شما هنرجوی عزیز، هیچ اطلاعی در زمینه جواهرسازی ندارید. چون دوره جواهرسازی بصورت جامع و از مبتدی تا پیشرفته می باشد و هر چیزی که لازم باشد را در کلاس ها،  آموزش می بینید.

هدف دوره های آموزش جامع جواهرسازی، بازار کار می باشد، یعنی دوره برای بازار کار تدوین شده است. و نحوه جذب شدن به بازار کار نیز داخل دوره تدریس خواهد شد. گاها اتفاق افتاده بنا به درخواست خود هنرجو و شایستگی هایی که داشته است، به مراکز مختلفی که از ما بصورت کتبی درخواست همکار کرده اند، هنرجو را معرفی نموده ایم.

بله، بعد از گذراندن امتحانات مربوطه، مدارک صادر خواهد شد. مدارک معتبر و قابل ترجمه قوه قضاییه بوده، مهرهای دادگستری و امور خارجه جمهوری اسلامی روی آن می خورد. که جهت کار در ایران و ارائه به سفارتخانه جهت مهاجرت کاربرد خواهد داشت .